Pierwsze spotkanie PULL Łódź w ramach projektu REPAiR (Resource Management in Peri-Urban AReas)

W lutym 2017 roku odbyło się pierwsze z serii spotkań PULL (peri-urban living labs) w Łodzi. W spotkaniu zorganizowanym przez partnerów projektu: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania...