REPAiR (Resource Management in Peri-Urban AReas)

REPAiR (Resource Management in Peri-Urban AReas)

Od września 2016 roku w 6 rejonach Europy prowadzone są prace w ramach projektu REPAiR (Resource Management in Peri-Urban AReas). Głównym wyzwaniem zaplanowanych na 4 lata prac...